Of het nu een mens, een machine, of een programma betreft: zware belasting en zeker overbelasting kunnen serieuze gevolgen hebben, waaronder zware schade of complete vernietiging. Dat wil echter niet zeggen dat het niet heel nuttig kan zijn om de capaciteiten van mensen, machines, en programma's te kennen. Integendeel, afhankelijk van de context kan het zelfs zeer belangrijk zijn om achter de maximale belastingcapaciteit te komen door middel van testen. Dat kan, onder andere, gedaan worden met behulp van een stress- en loadtests. In dit artikel leggen we beknopt uit wat dit soorten testen inhouden op het gebied van websites en webapplicaties, wat het verschil is tussen een stresstest en een loadtest, en wat de grote voordelen zijn van het laten uitvoeren van zulke tests door professionals.

Wat zijn stress- en loadtests op het vlak van websites en apps?

Wanneer we het hebben over de belasting van websites en apps, refereren we aan het dataverkeer dat verwerkt wordt door de programma's in kwestie, van het aantal bezoekers tot het aantal downloads en uploads. Om permanente schade aan sites en apps te voorkomen in tijden van hevige belasting is het belangrijk om het breekpunt van de programma's te kennen. Op die manier kan je namelijk een oplossing vinden voordat het probleem zich zelfs maar voordoet. Het ontdekken van deze breekpunten in een gecontroleerde omgeving (dat wil zeggen, op een moment waarop het geen schade kan veroorzaken) kan worden gedaan aan de hand van stress- en loadtests. De uitvoering ervan vormt een belangrijk onderdeel van de optimalisatie van websites en webapplicaties. Het is tenslotte van groot belang dat jouw website of app juist in tijden van hoge belasting perfect werkt en blijft werken.

Wat is dan het verschil tussen stresstests en loadtests?

Zoals we eerder schreven kunnen zowel stress- als loadtests gebruikt worden om de maximale mogelijke belasting van een app of website te identificeren. Beiden spelen een rol bij de optimalisatie van dergelijke programma's. De testen zijn vergelijkbaar, maar verschillen wel degelijk op enkele belangrijke punten, zeker wanneer deze correct worden uitgevoerd door een ervaren professional.

Het doel van een stresstest is om de structuur en de systeembronnen van de te testen website of app óf te overdonderen (door overbelasting te veroorzaken) óf te verwijderen (dit wordt ook wel een negatief testen genoemd). Op deze manier kan de zwakste schakel van de systemen geïdentificeerd worden. Wat gebeurt er, bijvoorbeeld, wanneer enorm veel mensen op hetzelfde moment op jouw website hetzelfde document downloaden? Het doel van een test als deze is om de herstelbaarheid van de app of website in kwestie te meten, dus de capaciteit van het geheel om zichzelf te herstellen na een systeemfout.

Een loadtest is vergelijkbaar, maar omvat het gehele systeem en vindt plaats op een meer gecontroleerde manier. Waar stresstests focussen op meer willekeurige gebeurtenissen, chaos, en onvoorspelbaarheid, draaien loadtests om het simuleren van overgangen tussen hoge en lage belasting op de website of app in kwestie in een gecontroleerde omgeving. Dit kan, bijvoorbeeld, heel handig zijn voor online winkels die regelmatig te maken hebben met sterk fluctuerende hoeveelheden klanten en bestellingen.

Enkele voordelen van stress- en loadtesting

Je hebt waarschijnlijk al wel door dat een door een ervaren professional uitgevoerde stress- of loadtest van grote waarde kan zijn wat betreft het identificeren van de zwakste schakel in je systemen. Mocht je echter nog steeds twijfelen over de toegevoegde waarde van deze tests, dan zetten we hieronder als afsluiter enkele voordelen op een rijtje.

Voordelen van het laten uitvoeren van een stresstest

  • Identificeert de (over)belasting waarbij het systeem gaat vertragen en/of instorten.
  • Laat je toe om alarmsystemen in te bouwen die specifiek gericht zijn op bepaalde systeemfouten.
  • Zorgt ervoor dat fundamentele problemen niet pas aan het licht komen wanneer het al te laat is.

Voordelen van het laten uitvoeren van een loadtest

  • Bepaalt de doorvoer die nodig is om de verwachte piekproductiebelasting te ondersteunen.
  • Test hoe adequaat je hardware is in het geval van hoge belasting en fluctuerende belasting.
  • Helpt bij het bepalen van hoeveel gebruikers een website of app aankan voordat de performance van het systeem eronder gaat lijden.

Bij Nubos zijn wij gespecialiseerd en zeer ervaren in het uitvoeren van stress- en loadtests voor websites en webapplicaties. Als je erover denkt om je systemen te laten testen, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met ons. Dan bespreken we samen jouw project en wat wij zoal voor je kunnen betekenen.